GDPRInformation om ändrade regler gällande personuppgiftslagen.

Du har säkert hört talas om GDPR (General Data Protection Regulation) som är den nya EU-förordningen som börjar gälla på fredag den 25 maj.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen och reglerar hur företag får behandla personuppgifter.


Vi som ekonomisk förening är skyldiga redovisa hur vi hanterar de uppgifter vi har om dig som medlem och att ni ger oss er tillåtelse till detta. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.


Vi har följande uppgifter om dig i våra register:

Namn,  adress, telefonnummer, mailadress och födelsedata.


Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister,så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet som kan vara tävlingar, sammankomster etc.

Vi lägger också ut uppgifter på vår hemsida www.bjareseniorer.com såsom resultatlistor och i vissa fall även en bild av er.Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga.


Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

 

För att föreningen inte skall bli bötfälld av myndigheterna behöver vi ert godkännande för att lagra dessa uppgifter om er.


Vi vill därför att ALLA svarar senast den 25 maj på detta mail. Det räcker att ni returnerar detta mail med ett OK.

Är ni två medlemmar med samma mailadress ber vi er notera om ert godkännande gäller båda.


Styrelsen för

BK Bjäreseniorerna»   Curabitur 

»   Curabitur