Bjäre 1 2019-20

Bjäre 1 spelar kommande säsong

2020-2021 i Div 2. 

Lagledare, kontaktpersoner:

Lisa Nilsson,   inganilsson526@gmail.com

Lagmedlemmar:  

Johan Wikstedt, Rune Nilsson, Leif Johansson, Rolf Wystråle, Tom Törnkrantz

Lars Larsson, Gun-Maj Kulle, Lisa Nilsson, Carl-Axel Lindquist

Reserver:  Gunnar Nilsson, Alf Hafmar, Roland Paulsson

»   Curabitur